Šetrime energiu pomocou Frekvenčných meničov

Pohon s premenlivou rýchlosťou môže znížiť spotrebu energie až o 60%. Pre 90 kW motor v bežnej prevádzke  to môže znamenať viac než 9000€ za rok. Dôvodom je, že frekvenčné meniče znižujú množstvo energie, odoberaného motorom.

Dokonca aj malé zníženie rýchlosti môže poskytnúť významné úspory. Napríklad, odstredivé čerpadlo alebo ventilátor ak beží pri 80% rýchlosti spotrebuje len polovicu energie v porovnaní ako pri plnej rýchlosti.

Ako znížiť spotrebu energie o takmer 50%

Odstredivé čerpadlo alebo ventilátor ktorý beží polovičnou rýchlosťou spotrebováva iba jednu osminu energie v porovnaní s tým čo beží na plné obrátky. Dôvodom je, že krútiaci moment potrebný na spustenie čerpadla alebo ventilátora je štvorec objemu. Napríklad, zníženie rýchlosti čerpadla na 80% vyžaduje len 64% krútiaceho momentu (0.8×0.8). Okrem toho, na vzniku 64% krútiaceho momentu sa spotrebuje len 51% výkonu (0.64×0.8) a požiadavka výkonu sa zredukuje rovnakým spôsobom.

Vysvetlenie tohto javu spočíva v tlakovej diferencie na obežné koleso. Keď sa vyrába menší tlak, je potreba menšie zrýchlenie vzduchu alebo kvapaliny cez obežné koleso. To je súčasne znižuje zrýchlenie a tlak, ktorý násobí úspory.

Nízke straty motora
frekvenčné meniče si automaticky nastavujú napäťový pomer frekvencií na dosiahnutie optimálneho prúdu pre čerpadlá a ventilátory zo záťažou. To minimalizuje straty motora a znižuje hlučnosť motora.