Elektro projektovanie MaR

Elektro projektovanie elektrických zariadení

elektro projektovanie elektrických zariadení

Elektro projektovanie elektrických zariadení, inštalácií pre priemysel a MaR(merania a regulácie). Spoločnosť MOTEA s.r.o. poskytuje projektovanie slaboprúdových rozvodov do 1000V pre priemysel(montážne – výrobné linky, automobilový priemysel, betonárne, obaľovne asfaltových zmesí a iné), meranie spotreby energií, či mnoho ďalších súvisiacich služieb.

Projektovanie elektrických zariadení a projektovú dokumentáciu spracovávame podľa platných noriem a so správnou inžinierskou praxou, ktorá rešpektuje špecifikácie daného priemyselného odvetvia. Pri koncernových klientoch pracujeme v súlade s vnútropodnikovými normami a štandardmi. Zameriavame sa na priemyselnú automatizáciu a riadenie technológií. Elektro projektovanie MaR spracovávame a tlačíme tak aby sa v nej zorientoval aj laik.

Ponúkané služby v oblasti projektovania elektrických zariadení:

 • Elektro projektovanie MaR
 • Projektovanie pre NN rozvádzače a rozvodne
 • Riadenie technológií
 • Meranie a regulácia technologických veličín
 • Elektro-pohony strojov
 • Projektovanie elektrických zariadení
 • Programy pre automatizáciu riadenia

Stupne dokumentácie:

 • Úvodné projekty a štúdie
 • Dokumentácia pre stavebné povolenie
 • Dokumentácia pre výber zhotoviteľa
 • Realizačná dokumentácia
 • Projekty skutočného vyhotovenia
 • Protokol o určení vonkajších vplyvov