Priemyselná automatizácia a riadenie technológií

MOTEA s.r.o. priemyselná automatizácia rieši riadenie technológií v priemyselnom odvetví. Dodáva komplexné riadiace a informačné systémy. Zabezpečujeme dodávku a servis elektrickej časti priemyselného odvetvia. Zákazníkom obvykle poskytujeme na mieru šité riešenia.

Spoločnosť združuje odborníkov z oblasti priemyselnej automatizácie, elektrických pohonov, merania, regulácií a IT  ktorí počas svojej viac ako 11 – ročnej praxe realizovali veľké množstvo najrôznejších aplikácii z oblasti priemyselnej automatizácie. Projektovanie, dodávka, montáž a oživenie systémov v nasledovných oblastiach – priemyselná automatizácia procesov, vrátane diagnostiky a monitorovania, HW a SW. Na riadenie technológií využívame znalosti z oblasti, merania a regulácií.

Zameriavame sa na riešenie elektrickej, meracej a riadiacej stránky výrobných zariadení v priemysle.

Zákazníkom poskytujeme komplex služieb, od analýzy, návrhu adekvátneho riešenia, cez výber vhodného technického zabezpečenia priemyselnej automatizácie a vypracovanie projektovej dokumentácie, až po úspešnú realizáciu riadenia technológií a uvedenia zariadenia do prevádzky. Samozrejmosťou sú špecializované školenia pre obsluhu, oboznámenie personálu údržby a v prípade potreby zabezpečujeme i ďalšiu technickú podporu a servis.

motea priemyselná automatizácia riadenie technológií

Elektro projektovanie

Riadiacich a iných systémov v priemyselnom odvetví

Ponúkame kompletnú projekčnú a inžiniersku činnosť v oblasti rozvodov NN a MaR.
Zistiť viac →

Priemyselná automatizácia

Riadiacich a informačných systémov v priemysle

Zaškolenie personálu a pozáručný servis je samozrejmosťou.
Zistiť viac →

Meranie a regulácia

V priemyselnom odvetví na strojoch a strojných zariadeniach

Ponúkame snímanie teploty, tlakov a iných veličín v analógovovej ale aj digitálnej podobe a ich následné spracovanie
Zistiť viac →

Servis

a údržba dodávaných technológií

Opravy a servis existujúcich zariadení v oblasti priemyselnej automatizácie

AKO VÁM POMÔŽEME?

Potrebujete riešenie z oblasti priemyselná automatizácia technologických procesov?
Potrebujete softvér na riadenie technológií?
Potrebujete merať, riadiť a spracovať veličiny?
Máte zastaraný riadiaci  systém a potrebujete ho modernizovať?
Chcete presunúť výrobnú linku?

Kontaktujte nás

priemyselná automatizácia riadenie technológií