Riadenie ventilátorov

Pri starších ventilátoroch vysokých výkonov je veľmi výhodné uvažovať nad modernizáciu. Naša firma realizovala už množstvo rekonštrukcií a nahrádza klasické zapojenie hviezda – trojuholník modernými frekvenčnými meničmi novej generácie ktoré dokážu  nielen efektívnejšie riadiť podtlak ale aj peniaze vo vašej peňaženke. Typickým príkladom je náhrada klasického zapojenia série troch stýkačov za jedno zariadenie ktoré dokáže plynule riadiť otáčky motora a tým aj výkon ventilátora na optimum. Riadenie výkonu ventilátora na základe otvárania zatvárania klapky/klapiek na vstupe pred ventilátorom teda už nie je potrené a znižuje sa tiež poruchovosť celého systému. Náhrada je jednoduchá a po dôkladnej príprave sa dá zrealizovať v priebehu jedného pracovného dňa. Znižuje sa tým aj opotrebenie ložísk pri rozbehu a spotreba energie prudko klesá.

Príklad z praxe:

Na pracovisku mám komín ktorý slúži na zbavenie sa prebytočných spalín. Pred komínom mám zariadenie s horákom kde je potrebné zabezpečiť podtlak pre ideálne odvedenie spalín. Tento podtlak je ideálne regulovať na hodnotu 95-100Pa a to buď škrtiacou klapkou alebo sériou klapiek na vstupe.

Problém:

  • Mám príliš veľkú spotrebu plynu
  • Mám príliš veľkú spotrebu elektriky
  • Škrtiace klapky sa pokazili

Riešenie na mieru:

Inštalovaný výkon komínového ventilátora je 90kW.

Celé zariadenie aj s komínom je spustené v priemere 6 hodín denne po dobu 40 týzdňov v roku každý pracovný deň. t.j. 1200 hodín ročne. Cena za elektriky je 0,15 €/kW.

Zo skúsenosti už vieme že pri plnom výkone sa podtlak drží na hodnote cca 200-250 Pa. Výkon a otáčky motora tak môžeme obmedziť(teda znížiť) a dosiahnuť tak optimálny podtlak. Klapky sa môžu vyhodiť alebo sa nechajú permanentne zatvorené. Výkon teraz už riadi iba frekvenčný menič ktorým riadime otáčky na ventilátore a tým podtlak.

Toto riešenie dokázalo znížiť zákazníkovi náklady za energiu v hodnote 7200€ za 1 rok prevádzky. Pri investičných nákladoch v hodnote 10500€ je zariadenie do roka a pol splatené. Po tomto období táto modernizácia zarobí zákazníkovi každý rok prevádzky 7200€ na ušetrenej energii za predpokladu že bude vyrábať ako doteraz.