Dotykové obrazovky

Dotykové obrazovky (HMI operátorské panely)

HMI je zkratka pre Human–Machine Interface, tzn. rozhranie medzi človekoma strojom.

Systém je určený pre monitorovaniea ovládanie technologických procesov a automatizáciu budov. Vizualizáciu je možné ľahko zobraziť na počítači, webe, tablete alebo chytrom telefóne.

Ak sú údaje zobrazené v súvislostiach, zvyšuje to povedomie ­operátora o stave. Operátori, ktorí obsluhujú váš riadiaci systém, sú si, samozrejme, vedomí jeho aktuálneho stavu. Avšak to ešte nemusí stačiť.
Operátor musí prejsť tromi ­krokmi, aby si skutočne dokázal uvedomiť konkrétnu situáciu:

  • Po prvé, musí si všimnúť dôležité údaje.
  • Po druhé, musí pochopiť aktuálnu situáciu.
  • Po tretie, musí vedieť predpovedať budúci stav

Nestačí len vidieť aktuálne údaje zo systému, operátor ich musí vidieť v kontexte, aby poznal ich správny význam a videl, aké sú trendy ich zmien a vývoja. Až potom dokáže predpovedať, čo sa v nasledujúcom stave udeje.

Poznanie situácie zahŕňa niekoľko faktorov vrátane alarmov, trendov a ergonomicky navrhnutej miestnosti riadenia s cieľom znížiť únavu a rozptýlenie. Potrebujeme človeka využiť tým najlepším možným spôsobom, a to tak, že mu dávame také informácie, ktoré mu pomôžu spoznať situáciu, takže bude schopný anticipovať a adekvátne reagovať.