Automatizácia a riadenie – Obaľovne/Obalovny asfaltových zmesí

Automatizácia a riadenie – Obaľovne/Obalovny asfaltových zmesí

Automatizácia, riadenie a monitorovanie technologických procesov pre Obaľovne/Obalovny asfaltových zmesí patrí v rámci našej firmy k najdôležitejším oblastiam nášho záujmu.

Obalovačky asfaltových zmesí vyrábajú asfaltovú zmes ktorá sa neskôr kladie na cesty.Priemyselná automatizácia  a riadenie výroby prináša už niekoľko desaťročí nesporné výhody. Čo takto zadať výrobu 150 ton asfaltovej zmesi a popritom si urobiť čajík a zjesť svoju desiatu od ženy. Príjemná predstava však? Naše riadiace systémy to dokážu.

Systém riadenia technológií zahŕňa ovládanie desiatok jednotlivých zariadení od pohonov výkonných elektrických motorov komínového ventilátora či sušiaceho bubna, cez hydraulické, elektrické a pneumatické ventily, čerpadlá a dopravníky, až po meranie a reguláciu fyzikálnych veličín ako teploty, podtlaky, diferenčné tlaky, váhy a pod. Samozrejmosťou je dôraz na komfort obsluhy, zber, spracovanie a ukladanie dôležitých dát, záručný a pozáručný servis.

Pri návrhu a aplikácii používateľského rozhrania pre operátora asfaltovej obaľovne dbáme na jednoduchosť, prehľadnosť a komfort ovládania. Všetky potrebné údaje sú zobrazované na obrazovke technologického počítača logicky, prehľadne a v reálnom čase. Softvér umožňuje zadávať parametre pre výrobu, správu receptúr, kalibráciu analógových hodnôt. Dôležitým aspektom je archivácia dát o každej vyrobenej zámesi a možnosť kontroly v prípade reklamácii, alebo pre štatistiku o vyrobenom množstve zmesi a spotrebe materiálu. Prístup k týmto údajom je po zapojení do siete internet možný z ktoréhokoľvek miesta vo svete. Softvér rozhrania vždy v prvom rade kopíruje požiadavky zákazníka a naše dlhoročné skúsenosti s automatizáciou obaľovní a dolaďuje sa k jeho najvýššej spokojnosti.

Na želanie zákazníka je možné dodať kompletnú softvérovú a hardvérovú výbavu k dispečerskej váhe prichádzajúcich a odchádzajúcich vozidiel. Softvér obsahuje komfortné používateľské rozhranie s databázami údajov o vozidlách, šoféroch, materiáloch atď. Na tlačiarni tlačí vážne lístky podľa predstáv a potrieb zákazníka. Môže spolupracovať s riadiacim systémom obaľovne pre porovnanie množstva spotrebovaného a privezeného materiálu, vyrobenej a vyvezenej zmesi apod.

Velín asfaltovej obalovny obsahuje všetky dôležité riadiace prvky asfaltovej obaľovne. V rozvodni velína sa nachádzajú silové a ovládacie obvody spínajúce jednotlivé zariadenia. Zabezpečujeme dodávku kompletne vybaveného velína, podružných rozvádzačov v technológii, kabeláž k jednotlivým technologickým zariadeniam, montáž a oživenie snímačov všetkých potrebných fyzikálnych veličín.
Riadenie a ovládanie výrobných celkov asfaltovej obaľovne v automatickom režime je umožnené nasadením moderných riadiacich systémov a automatov.

V rámci modernizácie asfaltových obaľovní ponúkame aj čiastkové riešenia:

  • riadenie a regulácia podtlaku v sušiacom bubne
  • meranie a zobrazovanie diferenčného tlaku na filtroch kvôli zvýšeniu životnosti filtrov a s ohľadom na životné prostredie
  • kompletná dodávka dávkovacieho zariadenia tekutých aditív(napr. Tego-Addibit alebo Wetfix BE) do asfaltu, napojenie na existujúci riadiaci systém a dávkovanie presného množstva do každej zámesi
  • meranie výšky hladín v zásobníkoch horúceho triedenia a v zásobníkoch múčky a prachu
  • meranie teploty na spáde zo sušiaceho bubna a regulácia výkonu horáka na základe teploty spalín v ukľudnňovacej komore
  • pripojenie riadiaceho systému k sieti internet za účelom identifikácie porúch na diaľku

kompletná dodávka speňovača asfaltu. Jedná sa o technologické zariadenie určené k speneniu asfaltu pri výrobe asfaltových zmesi. Spenenie asfaltu nastáva, keď sa zmieša malé množstvo vody s horúcim asfaltom a stlačeným vzduchom. Týmto procesom sa zväčšuje jeho objem a znižuje viskozita. Použitie speneného asfaltu šetrí náklady pri výrobe asfaltovej zmesi, keďže je možná výroba zmesi pri nižších teplotách kameniva.

Naše riadenie motorov môže znížiť spotrebu energie až o 20-80%. Tipická návratnosť predstavuje 1,5 až 3 roky prevádzky zariadenia.          Zistiť viac →

Riadenie ventilátorov

Naše riadenie motorov môže znížiť spotrebu energie až o 60%. Pre 90 kW motor v bežnej prevádzke  to môže znamenať viac než 9000€ za rok.           Zistiť viac →

automatizácia riadenie obaľovne obalovny asfaltových zmesí
automatizácia riadenie obaľovne obalovny asfaltových zmesí

 

Realizácie: Trebejov, V.Lomnica, Kvetnica, Podbieľ, Maglovec, Vechec, Čoltovo, Stropkov, Zbudza, Šemša, Cabaj Čápor, Hrubá Borša, Pezinok, Vigľaš, Vydumanec, Kečka, Višňové, Rybník, Žeravice, Soutice