Automatizácia výroby

Automatizácia výroby

Hlavným zameraním spoločnosti MOTEA je automatizácia výroby v priemyselnom odvetví. Zabezpečujeme nové, efektívnejšie riešenia v oblasti procesu automatizácie výroby a analyzujeme nedostatky v už existujúcich systémoch. Komplexné riešenia pre zákazníkov sa vytvárajú samozrejme na mieru.

Nepretržité fungovanie priemyselných strojov vyžaduje rýchle a efektívne zásahy. Dlhoročné skúsenosti odborníkov vám ponúkajú práve takúto flexibiltu, potrebnú na riešenie akýchkoľvek požiadaviek. Vďaka odborným konzultáciám spoločne nachádzame to najvhodnejšie riešenie pre vašu spoločnosť. Projektovanie, dodávka, diagnostika, montáž a oživenie systémov v oblasti procesu priemyselnej automatizácie procesov sú našou spoločnosťou kompletne zabezpečené.

Automatizácia technologických procesov v hutníctve, energetike, doprave, potravinárstve, automotive: vývoj a dodávka riadiacich a informačných systémov, projekčná a inžinierska činnosť, dodávka montážnych, výrobných liniek a robotizovaných pracovísk, zber a spracovanie dát čiarovými kódmi. Ponúkame komplexné a systémové riešenia pre analýzu plynov, prachu, meranie prietoku, analýzu vody a kvapalín, meranie hladín atď.

Zaberá vašim kolegom príliš veľa času rutinná či často sa opakujúca činnost? Potrebujete využiť ich pracovnú kapacitu na kreatívnejšie a dôležitejšie úlohy? Automatizáciu výroby môžete využiť na akýkoľvek proces, ktorý sa opakuje a funguje na základe určitých pravidiel. Vďaka tomu sa ho dokáže naučiť vykonávať robot či iné zariadenie.

automatizácia výroby

Tiež poskytujeme služby v oblasti:

automatizacia vyroby

Prvky a riešenia pre priemyselnú automatizáciu

• Snímače induktívne, kapacitné, ultrazvukové, optické, magnetické, rotačné
• Snímače teploty, tlaku, strážiče prietoku, prietokomery
• Modulárne a kompaktné I/O moduly, RFID, interfejsová technika
• Bezpečnostné systémy – optické závory, skener, dvojručné ovládanie…
• Kamerové inšpekčné systémy, bezdrôtový prenos signálov
• Priemyselné LED svetlá, optická a zvuková signalizácia
• 3D skenovanie vnútorných priestorov