Automatizácia a riadenie – Montážne linky

Automatizácia a riadenie – Montážne linky

Automatizácia, riadenie a monitorovanie technologických procesov pre montážne linky. Z hľadiska riadenia technológie vieme zabezpečiť priemyselnú automatizáciu prípadne ovládanie akéhokoľvek zariadenia podľa prianí zákazníka.

Každá požiadavka vie byť implementovaná do návrhu s cieľom skvalitnenia služieb. Typicky navrhujeme riadenie tak, aby bolo plne automatické s prípadnou možnosťou poloautomatu resp.prepnutím do ručného riadenia v prípade neštandartných situácií. Automatizácia a riadenie montážnych liniek od nás zohľadňuje najmodernejšie kvalitatívne a kvantitatívne štandardy pre výrobu. Pozostáva zo všetkých výrobných operácií zabezpečujúcich kontinuálnu výrobu. Súčasťou liniek je aj elektronické ovládanie cez počítač prípadne dotykový panel. Samozrejme nechýbajú aj klasické tlačidlá na miestach častej údržby. Bezpečnosť obsluhy je vždy na prvom mieste.

Naše automatické výrobné linky uľahčujú zákazníkom výrobu, manipuláciu a ďalšie spracovanie stavebných a iných materiálov. Naše dlhoročné skúsenosti nám umožňujú za pomoci priemyselnej automatizácie riadiť tieto technológie

  1. Zásobníky vstupných surovín – silá, násypky, zásobníky na tekutiny a prísady a pod.
  2. Dopravné cesty – pásové dopravníky, závitovkové a vibračné dopravníky, skipové dopravníky, elevátory, elevátory, presypy a pod.
  3. Odprášenie dopravných ciest a jadra linky pre bezprašnú prevádzku.
  4. Jadro linky kde sa vstupné suroviny spracujú (napr. miešanie, granulovanie, homogenizácia, drvenie a pod.)
  5. Expedičné a skladovacie zásobníky vyrobenej suroviny

Nadväzujúca technológia na plnenenie vyrobenej suroviny do vriec, big-bagov, cisterien, železničných vagónov-

Neoddeliteľnou súčasťou výrobných liniek je aj vyspelý riadiaci systém s plne dotykovou obrazovkou, ktorý umožňuje riadenie výroby v plne automatickom režime, bez potreby zásahu obsluhy. Operátor len navolí požadované množstvo suroviny, ktoré je potrebné vyrobiť a riadiaci systém už následne riadi všetky súčasti linky – dávkovanie vstupných surovín a postupnosť jednotlivých dávok, dopravu surovín na miesto spracovania,  samotné spracovanie surovín, dopravu do výstupných zásobníkov a prípadnú expedíciu vyrobenej suroviny. Samozrejmosťou je aj pohodlné riadenie cez PC a naše výrobné linky umožňujú aj servis cez internet.

automatizácia riadenie montážne linky