Riadenie otáčok na elektromotoroch

Riadenie otáčok na motoroch pomocou frekvenčných meničov

Využitie frekvenčných meničov v priemyselnom odvetví je väčšinou spojené s trojazovým (indukčným) motorom. Jeho hlavná výhoda je že s ním dokážme zabezpečiť plynule riadenie otáčok na motoroch v rozmedzí zhruba 0 až 200% nominálnych otáčok ktoré sú zapísané na štítku motora. V závislosti od záťaže ktorá je na motor pripevnená môže byť tento pomer v praxi v rozmedzí 30 až 140% nominálnych otáčok.

Riadenie otáčok na motorochPraktické aplikácie frekvenčných meničov

Uvedieme niekoľko príkladov používaných v priemyselných aplikáciách.

  • Riadene ventilátorov a čerpadiel
  • Riadenie logistických zariadení (dopravník, vozík)
  • Riadenie strojov určených na spracovanie potravín
  • Riadenie obrábacích strojov a podobne.

Základné charakteristiky frekvenčných meničov

1.Rýchlosť otáčania – charakteristika krútiaci moment/prúd

Medzi základné charakteristiky motora zaraďujeme závislosti rýchlosti otáčania – výstupný krútiaci moment a rýchlosť otáčania – prúd.

Pri meraní prúdu môžeme zistiť, že jeho hodnota je najvyššia pri ŠTARTE – spustení motora. Pri zvyšovaní rýchlosti otáčania sa jeho hodnota znižuje. Krútiaci moment sa so zvyšovaním rýchlosti otáčania taktiež zvyšuje. V určitom momente, až je rýchlosť prekročí určitú hodnotu začína krútiaci moment klesať.

Rýchlosť otáčania motora je určovaná nielen krútiacim momentom záťaže, ale taktiež počtom pólov motora a frekvenciou privádzaného napájacieho napätia.

Riadenie otáčok nie je len praktické ale taktiež Vám pomôže ušetriť elektrickú energiu. (čítaj ďalej(odkaz na Šetrime energiu pomocou Frekvenčných meničov))