Meranie a regulácia

meranie a regulácia

Meranie a regulácia v priemyselnom odvetví

Meranie a regulácia pri riadení technologických veličín pozostáva štandartne z viacerých komponentov ktoré musia spolupracovať aby zabezpečili bezporuchovú prevádzku.

V oblastiach merania, diagnostiky a regulácie pokrývame požiadavky typu:

  • Meranie všetkých druhov veličín (tlak, teplota, hladinomery, limitné spínače, prietokomery, výšky hladín sipkých materiálov, prítomnosť materiálu na pásoch, a iné.)
  • Následné vyhodnotenie signálu s adekvátnym riadením v závislosti od technológie
  • Regulácia a udržiavanie nameraných hodnôt veličiny podľa zadaných podmienok
  • potrebujem diagnostikovať úniky a sledovať úsporu energií v reálnom čase,
  • potrebujem informácie, aby som neprekročil energetické limity ako veľkoodberateľ,
  • koľko kusov výrobkov sa dnes vyrobilo a koľko z nich sme zo skladov expedovali.

Výsledné riešenia sú takmer vždy postavené na integrácii IT a MaR technológií, pričom technicko-realizačne sú rozdelené do troch skupín:

  •    Meranie a regulácia ( obvykle sa všetky merané veličiny zbierajú na zjednotené úložisko. Tam sa následne vyhodnocujú jednotlivé kritéria pre riadenie a reguláciu.
  •    Automatizácia a riadenie výrobno-priemyselných procesov (sledovanie a riadenie výroby v reálnom čase, diaľkové riadenie a dohľad procesov cez internet, manažérske mobilné aplikácie pre efektívnejšie využitie strojov, zdrojov, vyššiu produktivitu výroby).
  •     Sledovanie energetickej efektívnosti a spotreby médií (implementácia monitorovacích a meracích komponentov, výpočet parametrov, vizualizácia vo forme štatistík a porovnaní cez internet, resp. mobilný telefón).

VESTIGO Meranie je riešenie určené pre zákazníkov, ktorí vyššie uvedené požiadavky dostávajú vo forme služby. Riešenie integruje meracie a regulačné komponenty s diaľkovým dohľadom cez internet, alebo vo forme mobilnej aplikácie pre smartfóny a tablety.

Moderné voľne programovateľné regulátory zabezpečujú možnosť vytvoriť variabilný regulačný systém, ktorý je presne nakonfigurovaný podľa potrieb a možností zákazníka. Umožňuje nielen zabezpečiť samotnú reguláciu ale aj celý systém riadiť pomocou počítača resp. dotykovej obrazovky. V tomto ponímaní je meranie a regulácia nevyhnutná súčasť priemyselnej automatizácie ktorú zabezpečujeme už dlhé roky. Preto na túto problmatiku pozeráme z hladiska riadenia technológií komplexne a manažujeme aj náročnejšie projekty.