Automatizácia a riadenie – Betonárne/Betonárky

Automatizácia a riadenie – Betonárne/Betonárky

Automatizácia, riadenie a monitorovanie technologických procesov pre Betonárne/Betonárky. Ponúkame komplexné riešenia tak, aby bola dosiahnutá zadaná konzistencia a kvalita vyrobenej zmesi.

Všetky súčasti riadiaceho systému spĺňajú prísne požiadavky na celkový výsledok: kvalitu betónu, komfort obsluhy a bezporuchovú prevádzku. Naše riešenia vychádzajú z dlhoročných skúseností a predovšetkým zohľadňujú priania zákazníka a operátora. Ak máte záujem vyrábať betón s prísne definovanou konzistenciou a už vás nebaví počúvať že piesok zo skládky bol taký alebo onaký… riešenie od nás vám určite pomôže. Automatizácia a riadenie betonární/betonárok od nás zohľadňuje najmodernejšie kvalitatívne štandardy pre výrobu kvalitného betónu.

Naša firma ponúka priemyselnú automatizáciu pre komplexné riadenie betonárok.

automatizácia riadenie betonárne betonárky

Pri návrhu a aplikácii používateľského rozhrania pre operátora betonárky dbáme na jednoduchosť, prehľadnosť a komfort ovládania. Softvér v reálnom čase zobrazuje stav technológie betonárky a vyrábaného betónu. Operátorovi betonárky umožňuje zadávať parametre výroby a dôležité údaje pre neskoršiu distribúciu betónu. Spravuje a tlačí dodacie listy betónu, vytvára štatistické zostavy o vyrobených betónoch v rôznych časových obdobiach. Softvér rozhrania vždy v prvom rade kopíruje požiadavky zákazníka a naše dlhoročné skúsenosti s automatizáciou betonárok a dolaďuje sa k jeho najvýššej spokojnosti.

Dodávame softvér pre dispečera na betonárke, ktorý umožňuje prijímať a spravovať objednávky a následne ich posielať operátorovi obaľovne. Ekonomický modul softvéru sa stará o fakturáciu distribuovanej betónovej zmesi. Softvér spolupracuje s riadiacim PC obaľovne, z ktorého získava údaje o výrobe a následne ich ponúka dispečerovi na ďalšie spracovanie.
Podľa požiadaviek zákazníka je možné softvér vybaviť prepojením na iné ekonomické systémy a zaistiť tak potrebnú integráciu do väčších celkov spacovania dát.

V rámci modernizácie betonárok ponúkame aj čiastkové riešenia:

  • meranie konzistencie betónu v miešačke
  • meranie vlhkosti kameniva v zásobníkoch

Zabezpečujeme montáž silových a ovládacích rozvádzačov a kabeláž ku všetkým zariadeniam betonárky. Dodávame snímače pre chod vozíkovej dráhy, meranie váhy kameniva, cementu, vody a plastifikátorov.

Nasadzujeme moderné a spoľahlivé riadiace automaty pre ovládanie a automatické riadenie výroby betónu.

 

Realizácie:

  • Betonárka Ľubotice – kompletná automatizácia a riadenie výroby
  • Betonárka Poľov – komplexná rekonštrukcia po prevoze
  • Betonárka Košice –modernizácia a celkový pozáručný servis